【PCM#1667】手作+精選 聖誕送禮特集  3D打印禮物盒 皮革Gadget袋

【PCM#1667】手作+精選 聖誕送禮特集 3D打印禮物盒 皮革Gadget袋

又到聖誕,又到聖誕。
普天同慶,除了飲飲食食,點少得送件貼心禮物?
既然「物輕情義重」,揀選禮物就更加唔可以求求其其啦。
有時間就可以親手製作,高科技電子零件就最好買成品。
其實無論手作定選購,一份心意始終最重要。