【PCM #1186】鬥抵玩!!! $1,500 以下入門手機決算

新一年大家都將目光投向各大廠的旗艦新機,睇睇有乜新規格新技術,但實情現時用戶買機都講求性價比,近年各廠推出的中低價手機大多數都有不俗規格及「靚仔」定價,更是各有特色。編輯部集合了近期多款 $1,500 以下定價的手機,進行全方位激鬥。