【Pokémon GO】打道館 6 招必勝秘技

31

1. 挑戰陣營,要識揀屬性!
當您挑戰其他顏色陣營嘅時候,您可以選擇六隻小精靈出戰,而戰鬥中途仲可以更換。不過記住安排出戰果陣記得唔好淨係睇 CP,最好隻隻屬性都有,可以玩屬性相剋呀!

32
2. 尋找低 LV 道館

每個道館都有 LV 嘅分別,3LV可以駐守3個人,4LV可以帶4 個, 如此類推, 最多係10個。不過香港依家都係2和3LV道館多,所以點挑戰都係打2-3隻左右,6打3仲唔係可以人多蝦人少?

33
3. 幫同色陣營道館升級

遇上自己陣營同色嘅道館,其實一樣都可以挑戰,應該叫訓練。不過就要用1隻小精靈挑戰曬全部駐場精靈。嬴左就可以幫個道館升高D LV,等多D人可以駐守!

34
4. 閃避蓄力技! 屬性相剋要記好!

當對手畫面上出現招式名,就係對方使出蓄力技嘅時候!咁你就要睇準時間,用手指向左或右掃一掃作出閃避!不過每一招嘅閃避時機都唔一樣,打多幾次練習下喇!

5. 小心一般攻擊

唔好以為有閃避功能就咩都閃得,其實佢分開一般攻擊同蓄力攻擊,但就只有蓄力攻擊係可以閃避,一般攻擊係一定命中!所以我覺得一般攻擊係仲緊要過蓄力攻擊呀!

36-2
6. 屬性相剋要記好!

每隻小精靈同技能都有各自嘅屬性,遊戲嘅背後有個相生相剋嘅系統,例如火系驚水系,水系又驚電咁,如果唔識分,只要你挑戰道館果陣,見到畫面上出現「Super effective」,你就知道自己剋緊佢!