【POKÉMON GO】全部都係雞點解仲要捉?10 招教升 Lv 育成勁寵

【POKÉMON GO】全部都係雞點解仲要捉?10 招教升 Lv 育成勁寵

玩 Pokémon GO 咁耐,大家成日都會研究邊隻精靈勁啲,仲會計埋 CP 值,但一隻精靈到底點為知「勁」嘅精靈?見到低 CP 嘅「雞」同「公廁蝠」係咪就唔捉?就等達人 Zero 教路。

關咗 AR,精靈係正前邊,練下實中喇!

關咗 AR,精靈係正前邊,練下實中喇!

開咗 AR,精靈會周圍走。

開咗 AR,精靈會周圍走。

1. 捉小精靈要準?關左 AR 佢喇!

雖然依隻 Game 係話玩埋 AR,但其實佢個 AR 真係弱弱地,如果您要認真玩,關埋佢仲好。好似捉小精靈果陣,如果開左 AR,佢就有機會出現係畫面任何一個地方。但如果關 AR,佢就一定係中間喇!

落西唔可以慢,真係會轉到手軟。

落西唔可以慢,真係會轉到手軟。

落完西會多 10XP。

落完西會多 10XP。

2. 擲精靈球要拉西!?

唔好笑住,真嘅!遊戲入邊當您按實個波果陣不停用手指畫圈,精靈球會變為自轉,依個時候擲精靈球會有西,變為曲線。傳聞話會易捉 D,我唔確定,但會多 10XP,就係真嘅。

Screenshot_2016-08-15-18-51-21

3.  每次爆開精靈球都要重新餵食 Razz Berry!

遊戲道具 Razz Berry 係用黎餵比 D 小精靈食,
等到訓練員可以易 D 捉到佢我諗大家都知!
但係好多人都以為餵一次就得~
其實每次爆開精靈球之後,
你都要重新餵佢食一次,
咁樣個好感度先有效用。

14

4. 唔好揀精靈嚟捉

每捉一隻小精靈都可以得到 100 個 Stardust 同 3 粒同名 Candy,Stardust 係重要到極點,佢係用嚟強化嘅!由一開始 200-300 強化一次,到後期 2,000-3,000 不等!所以就算隻小精靈唔啱心水,都比個面捉咗佢喇⋯反正都要升 LV 㗎喇。

進化前嘅鯉魚王好多都係垃圾10CP。

進化前嘅鯉魚王好多都係垃圾10CP。

但進化後就有出頭天。

但進化後就有出頭天。

5. CP 值高低係其中一個強弱參考

想知一隻小精靈係勁定廢,新手計睇個 CP 值就算喇!越高當然係越勁,野生小精靈嘅 CP 由 10 至幾百幾千不等。訓練員等級越高,野生見到嘅小精靈 CP 都會越高。

 16-1
16-2

6 . 越輕身嘅小精靈先係越勁!?

小精靈嘅強弱有個好複雜嘅系統去計算,例如 Attack、Defence、Stamina 呢啲無顯示嘅數值!但普遍嚟計,越輕身嘅小精靈先係越勁,佢哋成長後嘅能力同 CP 都會高啲。

重覆再捉已有小精靈都有100XP。

重覆再捉已有小精靈都有 100XP。

小精靈進化就有500XP。

小精靈進化就有 500XP。

7. 訓練員等級最重要

訓練員等級會直接影響遇見野生小精靈嘅 CP 值,連本身已經捉左嘅小精靈 CP 上限都會提高,所以瘋狂升級啦!!捉一隻未見過嘅小精靈有 600XP ,挑戰道館就有 100-300XP 不等。

15-1
15-2
同一隻小精靈,其實都會有唔同嘅技能。

8. 小精靈應先進化、後強化!

同以前玩 Gameboy 唔一樣,Pokémon GO 係唔使滿級進化架!所以遇到想要嘅小精靈,應該進咗化先,再決定強唔強化。因為每次進化佢本身嘅兩招技能都會隨機重抽!筆者就試過升完 3 隻啓暴龍而因為錯技果斷重練⋯

17-1

9. 記住要孵化小精靈蛋!

遊戲中可以孵化嘅小精靈蛋有三種,分別係 2KM、5KM 同 10KM,只要你行夠足夠距離,佢就會孵化出小精靈,而三種蛋分別又可以孵化出唔同進化階段嘅小精靈,通常 2KM 就係初階,會有 2 次 進化,10KM 就係無得再進化嘅版本(當然都會有例外)。

29

10. 用越多Candy 進化唔代表越勁!

遊戲入邊小精靈要進化就需要用到 Candy ,
不過每隻要用到嘅數量都唔一樣。
普遍階段一升階段二嘅小精靈就要用 25 粒,
階段二進化階段三就用 100 粒,
有 D 特例好似鯉魚王咁,就要用到 400 粒!
不過用幾多粒都唔代表進化後嘅寵係勁定廢!
純粹只係一個需求。