【#1287 50Tips】腦力提升!必玩智力手游

【#1287 50Tips】腦力提升!必玩智力手游

每日坐車、等人、排隊的時間,通常都會用手機來上網、睇 FB、煲劇等等,除此之外,其實亦可以用手機鍛練一下腦力,所以今次就推介 50 個必玩的智力遊戲,其中有不少都相當受歡迎,既能鍛練你的腦力之外,更可與朋友一齊鬥智鬥力,還不快快下載試試!

B800-100