更多

  Blu-ray 3D

  【場料】 支援 Blu-ray 3D 平玩 4K 超短焦投影三皮有找

  呢個時間想買電視機多數人會揀 4K 甚至 8K 解像度的款式,不過巴頓識得有用家仍然鍾情 3DTV ,佢覺得喺屋企睇 3D 絕對係一大享受,好可惜依家主要嘅電視機廠商都唔再出 3DTV ,換句話講即係部 3DTV 壞咗就無得再睇!其實,仲有另一個方法就係轉戰投影機。

  最新文章

  csl × HKT「智互通」服務 手機家居電話一聯互通

  csl X HKT 家居電話最新推出的「智互通」服務,連同多個免費服務,將家居電話服務智能化,一聯互通。