更多

  Blu-ray 3D

  【場料】 支援 Blu-ray 3D 平玩 4K 超短焦投影三皮有找

  呢個時間想買電視機多數人會揀 4K 甚至 8K 解像度的款式,不過巴頓識得有用家仍然鍾情 3DTV ,佢覺得喺屋企睇 3D 絕對係一大享受,好可惜依家主要嘅電視機廠商都唔再出 3DTV ,換句話講即係部 3DTV 壞咗就無得再睇!其實,仲有另一個方法就係轉戰投影機。

  最新文章

  朱克伯格展示 AI 自動生成影片技術

  人工智能生成影像技術近日因為在藝術比賽中獲獎而備受注目。不過 Meta 就更進一步。朱克伯格今日在 Facebook 貼出一條影片,那條影片特別之處是全片都是用人工智能生成,用戶只要輸入一句句字就能生成指定內容的影片。